نتایج جستجو: سرپرست

مدیر کل دفتر توانمند سازی زنان سازمان بهزیستی از رفع مشکل ضمانت وام زنان سرپرست خانوار خبر داد و گفت: از این پس زنان سرپرست خانوار با پس انداز هایشان در بانک ضامن خود می‌شوند.