نتایج جستجو: سرما

آنفلوانزا مرز نمی شناسد. این جمله را رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت گفته است. یعنی، ورود آنفلوانزا به پایتخت غیرعادی نخواهد بود.

همزمان با کاهش قیمت نفت سبک و سنگین صادراتی ایران، بهای گاز طبیعی در آستانه فصل سرما در دو بازار آسیایی و اروپایی با افزایشی چند سنتی همراه شد.

سلامت > عمومی - فتانه انفرادی: فصل بهار با همه زیبایی هایش برای برخی از افراد، مشکلاتی را به وجود می آورد؛ مشکلاتی که حتی ممکن است سبب شود که فرد از منزل کمتر خارج شود و کمتر بتواند از طبیعت فوق العاده زیبا در فصل بهار بهره ببرد.