نتایج جستجو: سبک زندگی

کوچه شلوغ است. ماشین‌ها یکی‌یکی می‌خواهند بیرون بروند. کسی به وانتی راه نمی‌دهد داخل کوچه شود. او اما دست‌برندار نیست، تقلا می‌کند، عقب و جلو می‌رود و به زور تا چندمتری از کوچه جلو می‌آید. اما هنوز خیلی مانده و از روبرو ماشین‌پشت‌ماشین اضافه می‌شود. شاید باید برمی‌گشت.

بخش عمده‌ای از موضوع مدیریت حمل‌ونقل شهری در تهران و دیگر کلانشهرهای کشور منوط به بازنگری در سبک زندگی شهری ایرانی‌هاست. کلانشهرنشینی به خودی خود عامل ایجاد برخی ناهنجاری‌ها در نوع سبک زندگی است.

تصویب احکام رتبه بندی توسط هیئت دولت تنها خبر کامل از رتبه بندی فرهنگیان در هفت ماه گذشته بوده است که هنوز هم شاخص های آن مشخص نشده و معلمان بلاتکلیف مانده اند.