نتایج جستجو: روزنامه

روزنامه‌های ورزشی صبح امروز حداقل یکی از تیترهای روی جلد خود را به استعفای وزیر ورزش اختصاص دادند اما در این بین واکنش متفاوت روزنامه های طرفداری استقلال و پرسپولیس در نوع خود جالب به نظر می‌رسد.