نتایج جستجو: روحانی

دولت باید دست به اصلاحاتی در کابینه خود بزند. شبهه‌ای ندارم که آقای روحانی نتوانسته در انتخاب کابینه آن طور که دلش می‌خواسته است رفتار کند. چرا که جو حاکم بر مجلس این اجازه را به وی نمی‌داد.

حسن روحانی رییس جمهوری دیروز(چهارشنبه) پس از دیدار با یکی از جانبازان در منطقه جنوب تهران، با مردمی که در آن منطقه برای دیدن رییس جمهوری گردهم آمده بودند، دیداری صمیمی داشت.

در این تصویر حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان را در حالی مشاهده می کنید که محافظان رئیس جمهور برای محافظت از وی از «کیف های ضدگلوله» معروف استفاده کرده اند.