نتایج جستجو: رشته های ورزشی

بازی های آسیایی ۲۰۱۴ - اینچئون؛

مسابقات چهار رشته ورزشی که ریشه در کشورهای آسیایی دارند تنها در بازی های آسیایی برگزار می شوند، این چهار رشته عبارتند از کبدی، سپک تاکرا، ووشو و کاراته.