نتایج جستجو: راهنمایی و رانندگی

رییس پلیس بزرگ راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که از وی درباره خودروهای پرحادثه کشور پرسیده بود، گفت: براساس بررسی‌های انجام شده پراید، پیکان و وانت‌ن یسان پرحادثه‌ترین خودروهای کشور هستند.

سرپرست مرکز اطلاعات و کنترل ترافیکی راهور ناجا به تشریح وضعیت ترافیکی جاده‌های شمالی کشور پرداخت و گفت: ترافیک در جاده‌های کرج چالوس، هراز و فیروزکوه سنگین و نیمه‌سنگین است.

اقتصاد > اقتصاد سیاسی - وکیل پرونده مه آفرید امیرخسروی اعلام کرده که دلیل اصلی عدم برگزاری مراسم ختم او که هفته قبل باید برگزار می شد، نگرانی از بروز جنجال در مراسم بوده است.

اقتصاد > اقتصاد سیاسی - وکیل پرونده مه آفرید امیرخسروی اعلام کرده که دلیل اصلی عدم برگزاری مراسم ختم او که هفته قبل باید برگزار می شد، نگرانی از بروز جنجال در مراسم بوده است.

اقتصاد > اقتصاد سیاسی - وکیل پرونده مه آفرید امیرخسروی اعلام کرده که دلیل اصلی عدم برگزاری مراسم ختم او که هفته قبل باید برگزار می شد، نگرانی از بروز جنجال در مراسم بوده است.

اقتصاد > اقتصاد سیاسی - وکیل پرونده مه آفرید امیرخسروی اعلام کرده که دلیل اصلی عدم برگزاری مراسم ختم او که هفته قبل باید برگزار می شد، نگرانی از بروز جنجال در مراسم بوده است.