نتایج جستجو: دوچرخه سواری

جدیدا دوچرخه هایی بدون زنجیر ساخته شده اند که علاقه مندان به دوچرخه سواری می توانند از آنها استفاده کنند.

سرپرست دوچرخه سواری کشورمان گفت: با توجه به اینکه برای نخستین بار بود که مردانی و شکری در مسابقات دوچرخه سواری کوهستان شرکت می کردند از آنها راضی هستیم.

دوچرخه سواری استقامت جاده ایران گفت: با فشار زیادی مسابقه دادم ولی دعایی مردم برای من دلگرمی بود و موفق شدم به مدال برسم.