نتایج جستجو: دهنوی

قاسم دهنوی که روز شنبه به خاطر تاخیرش برای حضور در تمرین از سوی علی دایی تنبیه شده و دور زمین دوانده شده بود امروز از دست دایی فرار کرد تا دوباره تنبیه نشود.

دیروز اظهارات طرفین و وکلایشان را شنیدیم و به این نتیجه رسیدیم که دستور موقت و محرومیت او را لغو کنیم. حالا هم دهنوی برای عقد قرارداد و تمرین و فعالیت فوتبالی مشکلی ندارد.