نتایج جستجو: دزدی

کلیک دزدی یا «Click jacking» روش هوشمندانه ای است که هکرها برای ترغیب کاربران به کلیک کردن روی آیکن و یا فایلی ویروسی به کار می گیرند.