نتایج جستجو: دروگبا

دیدیه دروگبا در نیمه اول دیدار دوستانه چلسی برابر فرانس­واروش مجارستان به دلیل مصدومیت مجبور به ترک زمین شد.