نتایج جستجو: دخترش

فرهاد ظریف لیبروی سابق تیم ملی والیبال، تصویر زیر را به مناسبت روز دختر منتشر کرد و نوشت: «فرشته کوچولوی بابا… خدا رو شکر می کنم که تو رو به من داد. روز فرشته هاى زمینى مبارک.»

سرمربی چلسی به دلیل حضور در مراسم یک نوع برند پوشاک مورد انتقاد قرار گرفته است.