نتایج جستجو: دختران

ازدواج برای همه نیست همانطور که خیلی ها ازدواج می کنند خیلی از افراد هم مجرد باقی می مانند اما چه عواملی باعثمیشود بعضی دختران ازدواج نکنند در اینجا به چند دلیل از آنها اشاره می کنیم:

بعضی متعقدند که تا ۱۵۰ سال قبل لباس بچه ها بیشتر سفید بود و با رواج مد در قرن بیستم توسط فرانسویها این فرهنگ رنگ لباس رواج پیدا کرد.

صبح جمعه که می شود در برخی میادین شهرهای مازندران غلغله ایی برپاست. گروه گروه جوانان مازندرانی به گلگشت می روند. گلگشت برنامه ایی است تفریحی که در غالب کوهنوردی در مناطق جنگلی و کوهستانی مازندران برپا می شود.