نتایج جستجو: داور

محرومیت داور چه سودی برای ما دارد؟

دروازه بان مشهدی ها می گوید همه دیدند گل سایپا در موقعیت خطا به ثمر رسید، داور هم این مورد را دید اما بعد از مذاکره با کمکش گل را سالم اعلام کرد.