نتایج جستجو: دانشگاه علوم پزشکی تهران

رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران ضمن تشریح وضعیت دریافتی‌های پزشکان متخصص در این دانشگاه، به اخباری مبنی بر اینکه پزشکان ایرانی هفت برابر پزشکان آمریکایی درآمد دارند، پاسخ داد.

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: به طور عمده داروهای تقلبی بیشتر مربوط به داروهای گران قیمت است و متاسفانه سالهاست که برخی از مردم برای تهیه دارو راهی ناصرخسرو می‌شوند درحالیکه برخی مواقع داروهای این مکان نه تنها زندگی بخش نیست بلکه مرگبار است.

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: به طور عمده داروهای تقلبی بیشتر مربوط به داروهای گران قیمت است و متاسفانه سالهاست که برخی از مردم برای تهیه دارو راهی ناصرخسرو می‌شوند درحالیکه برخی مواقع داروهای این مکان نه تنها زندگی بخش نیست بلکه مرگبار است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اعلام اینکه " بیمارستان‌های این دانشگاه با دارا بودن ۴هزار تخت ضریب اشغال‌شان هم‌اکنون ۸۸.۹۰ است، یعنی دیگر تخت خالی نداریم " گفت: مثلاً بیمارستان امام با آن عظمتش و با ۱۲۰۰ تخت شبی ۸ تخت خالی دارد.

آنتی اکسیدان های فراوان و روغن خوب موجود در زیتون باعثشده که این میوه به یکی از بهترین دوستداران قلب تبدیل شود و اثرات ضدسرطانی و ضد آلزایمری آن هم به اثبات برسد.

یک فوق تخصص غدد و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران با تاکید بر اینکه نگرانی از بابت دیابت در دنیا و ایران خیلی جدی است، اظهارداشت: هر سال ۴۰۰ هزار نفر به تعداد بیماران دیابتی در کشور افزود می شود.