نتایج جستجو: خلعتبری

محمدرضا خلعتبری این عکس را که کنار دو پرسپولیسی تیم ملی و قاسم حدادی فر گرفته در اینستاگرامش منتشر کرد. در این تصویر بیش از هر چیز سیبیل‌های خلعتبری به چشم می‌آید.

او از پشت نیمکت ها به طرف سکوها رفت و شادی اش را با هوادران تقسیم کرد تا جشنی نسبتا طولانی داشته باشد

خلعتبری اولین عکس خود با پیراهن پرسپولیس را با پیراهن شماره ۱۳ حسین ماهینی انداخته است تا بی قراری خود برای پوشیدن پیراهن سرخ پوشان پایتخت را نشان دهد.