نتایج جستجو: خریداری

قطر قصد دارد دو واحد سامانه موشکی تاد و یازده سکوی پرتاب موشک های پاتریوت کانفیگریشن سه را، برای نصب در ارتفاعات از آمریکا خریداری کند.