نتایج جستجو: خرید

روزنامه نود در شماره امروز خود به خرید های بد بازیکنان خارجی پرسپولیس انتقاد کرده است. این نشریه با تیتر « کج‌وکوله‌ها در پرسپولیس» بر روی پشخوان دکه های مطبوعاتی آمده است.

امروز نبض بازار به بررسی سهم وام ۳۵ میلیون تومانی خرید مسکن به عنوان کمک هزینه خرید واحدهای مسکونی ۵۰ متری در نیمه شمالی تهران پرداخته است.

ستون امروز نبض بازار از تعدادی بنگاهدار املاک در مناطق مختلف تهران در غالب یک پرسش، نظر پیشنهادی آنها را مبنی بر مبلغ پیشنهادی وام خرید مسکن، جویا شده است و این دسته از فعالان بازار مسکن در پاسخ اظهارات متفاوتی عنوان کردند که به این شرح است.