نتایج جستجو: خانزاده

محمدرضا خانزاده مدافع جوان پرسپولیس در اقدامی عجیب در اواسط تمرین نزد عکاسان رفت و با گرفتن موبایل یکی از آنها به داخل زمین برگشت و یک سلفی جانانه از خود گرفت.