نتایج جستجو: حوزه های علمیه

مطابق شرایط و دستورالعمل اخذ وام ازدواج افزایش مبلغ بیست میلیون ریال به سقف تسهیلات ازدواج مصوب، هر یک از دختران یا پسرانی که یکی یا هردوی آنها فاقد پدر باشند و هریک از دختران یا پسرانی که دانشجوی دانشگاه ها یا طلبه حوزه های علمیه و در حال تحصیل هستند.

مطابق شرایط و دستورالعمل اخذ وام ازدواج افزایش مبلغ بیست میلیون ریال به سقف تسهیلات ازدواج مصوب، هر یک از دختران یا پسرانی که یکی یا هردوی آنها فاقد پدر باشند و هریک از دختران یا پسرانی که دانشجوی دانشگاه ها یا طلبه حوزه های علمیه و در حال تحصیل هستند.

فیلیکس پری گفت: تنش های موجود میان ادیان بزرگ مسیحیت و اسلام ریشه سیاسی داشته و علمای و متدینین باید به پشت صحنه واقعیت نگاه واقعه بینانه ای داشته باشند.

من امروز فقط دو ریال نیاز دارم و معلوم نیست روزهای آینده نیز زنده باشم و این پول را برای خود صرف کنم. پس ترجیح می دهم بیش از نیاز امروزم، چیزی از وجوهات شرعی نزدم نباشد.