نتایج جستجو: حداقل دستمزد

در این هفته مذاکرات و چانه زنی‌ها درباره تعیین حداقل دستمزد و بسته؛ حقوقی سال آینده مشمولان قانون کار به بالاترین حد خود رسید ولی به نتیجه نرسید و هنوز عدد و رقمی مشخص نشده است.

از ابتدای سال ۹۴، با افزایش حداقل دستمزد به ۷۱۲۴۲۵ تومان، سهم بیمه کارگران از ۴۲ هزارتومان به ۴۹ هزارتومان و سهم بیمه کارفرمایان نیز از ۱۴۰هزارتومان به ۱۶۳ هزارتومان افزایش می یابد.

در جلسه شورای عالی کار، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را با ۱۷ درصد افزایش نسبت به سال جاری معادل ۷۱۲۴۲۵ تومان تعیین و تصویب کردند.

با تصویب افزایش حقوق ۲۵ درصدی امسال کارگران و مشمولان قانون کار، از پایان فروردین ماه جاری تغییرات جدیدی در فیش های حقوقی حدود ۱۲ میلیون نفر شاغل کشور اعمال خواهد شد. طبق مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد امسال کارگران نباید از ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان در هر ماه کمتر باشد.

بالاخره وزارت کار با تاخیر فراوان در برگزاری نشست تعیین حداقل دستمزد سال ۹۳ کارگران تنها در فاصله چند روز کاری تا پایان سال اولین جلسه گفتگو پیرامون مزد را برنامه ریزی کرد.

کارگران می گویند در ۳۰ قلم کالای اصلی مصرفی خانوار کارگری بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت ایجاد شده و از اینرو خانوار کارگری با بحران معیشت روبرو شده است. تعیین مزد ترکیبی، تقویت دستمزد گروه هایی که بالاتر از حداقل مصوب دریافت می کنند و استناد به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران از خواسته های جدیدی است که توسط نمایندگان کارگران مطرح شد. با این حال، قرار است تا ۱۰ روز آینده تکلیف افزایش حداقل مزد سال ۹۳ مشخص و اعلام شود.

درحالی که اعلام شده حداقل دستمزد تنها کفاف ۲۲ درصد از هزینه های خانواده ها را می دهد، منازعات در مورد تعیین تکلیف سال آینده دستمزد ادامه می یابد.

در حال حاضر، حداقل دستمزد ۴۸۷ هزارتومانی کارگران تا ۲۲ درصد نیازهای ماهیانه آنها را تامین می کند و این در حالی است که این میزان در سال های گذشته در حد ۲۷ درصد بوده است.