نتایج جستجو: حالا

لوکا بوناچیچ رابطه خوبی با اصفهانی ها دارد و حالا در یک قدمی ذوب آهن است تا یکبار دیگر در این شهر با یک تیم دیگر کار کند

تا حالا دقت کردین وقتی‌ توی یه جمعی‌ یکی‌ میگه اون تلویزین و کمش کن، یکی‌ دیگه از اونور میگه اصن خاموشش کن...!