نتایج جستجو: جشن

تئاتر سه خواهر و دیگران، ۷۷ سالگی محمود دولت آبادی را روز گذشته با حضور این نویسنده و همچنین محمد رحمانیان، مهتاب نصیرپور و عوامل دو تئاتر "مجلس ضربت زدن" و "آدامس خوانی" جشن گرفت.