نتایج جستجو: جام جم

روزنامه جام جم در شماره شنبه 11 اردیبهشت یادداشتی را به قلم صباح زنگنه نماینده پیشین ایران در سازمان همکاری اسلامی منتشر کرد و موضوع حج را به عنوان یکی از ارکان مهم اسلامی از نظر گذراند.

تولید سریال‌های تاریخی به‌واسطه بهره‌گیری از مستندات بسیار و وجود نقل‌قول‌های متفاوت، کاری سخت و دشوار است؛ چرا که باید نگاه‌ها و اعتقادات متفاوت افراد جامعه اعم از کارشناسان و عموم مردم را به یک نقطه مشترک و مورد تفاهم نزدیک کند.

شش روز بیشتر تا آغاز شهریور باقی نمانده، ماهی که در آن سفرهای تابستانی دوباره اوج گرفته و همگام با آن حوادثترافیکی از دیگر حوادثسبقت گرفته و خبرساز می‌شود. مرور آمارها بیانگر این حقیقت تلخ است که شهریور همیشه برای گردشگران با حوادثناگواری همراه است.

فرهنگ > سینما - سازنده مستند «جام جم» که به زندگی و آثار فروغ فرخزاد می پردازد، معتقد است، روایت کیمیایی از تدفین فروغ را باید با آشنایی نسبت به مدل ادبیات این فیلمساز تحلیل کرد.

فرهنگ > سینما - سازنده مستند «جام جم» که به زندگی و آثار فروغ فرخزاد می پردازد، معتقد است، روایت کیمیایی از تدفین فروغ را باید با آشنایی نسبت به مدل ادبیات این فیلمساز تحلیل کرد.