نتایج جستجو: توئیتر

مقام های ایرانی به سرعت نسبت به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) از خود واکنش نشان دادند و با خوش بینی به این موضوع نگریستند. اما آیا واقعا این رویداد به نفع تهران است؟

در پیامی در توئیتر

وزیر امور خارجه ایران طی پیامی در توئیتر نوشت که دیپلماسی نیازمند صبر بوده و دیپلماسی قطعا بهتر از جایگزین‌هایش است.

آلمان به توافقی با شبکه های اجتماعی طراز اول دنیا و گوگل دست یافته که بر این اساس آنچه که محتوای «نفرت انگیز» خوانده می شود در عرض ۲۴ ساعت از اینترنت حذف شود.