نتایج جستجو: تهران

بورس تهران که معاملات هفته گذشته را با نگاه به وین و مذاکرات هسته‌ای پشت سر گذاشته بود، با خوش‌بینی ناشی از مذاکرات توانست اندکی بهبود یافته و میانگین بازدهی سهامداران خود را به ۳.۷ درصد افزایش دهد.