نتایج جستجو: تنفس

سردکردن بدن بعد از ورزش کردن همانند گرم کردن پیش از ورزش کردن اهمیت زیادی دارد. گفته می‌شود که سرد کردن بدن بعد از ورزش اهمیت زیادی دارد و از آسیب‌دیدگی‌ جلوگیری می‌کند.

لایحه ممنوعیت بهره‌برداری تجاری از جنگل‌های کشور، معروف به طرح تنفس جنگل‌ها که قرار بود دربرنامه ششم توسعه اجرا شود و در آن جایگاهی برای صنایع بزرگ چوب دیده نشده بود، با نحوه تصویب مجلس عقب افتاد و زمان اجرای آن به سال چهارم برنامه موکول شد.

یک متخصص پزشکی ورزشی:

یک متخصص پزشکی ورزشی معتقد است: هنگامی که میزان آلودگی هوا به شرایط اضطرار و هشدار می‌رسد به هیچ عنوان در مکان‌های روباز ورزش نکنید. زیرا به دلیل افزایش ضربان قلب، ذرات معلق بیشتری وارد ریه‌ها می‌شود.

هفته‌ نامه تجارت فردا نوشت: مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری بانک مرکزی می‌گوید: بانک مرکزی باید از کیفیت درآمدهای بانک‌ها اطمینان داشته باشد و ما در این زمینه نظارت می‌کنیم.

بعد از گذشت سه سال از روی کار آمدن دولت و پیگیری‌های سازمان حفاظت محیط زیست برای توقف بهره برداری‌های تجاری از جنگل‌های شمال، طرح تنفس‌جنگل اکنون در مرحله نهایی شدن است تا با مشارکت این سازمان و سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور به دولت ارائه شده و در صورت تأیید دولت به اجرا گذاشته شود.

بیشتر افراد وقتی کلمه سم زدایی بدن را می شنوند، روش های تغذیه ای به ذهن شان خطور می کند، اما یک راه عالی دیگر برای سم زدایی بدن، ورزش است

مجهزترین ماسک‌های سفید آلودگی هوا هم دردی از ریه‌های خاکستری مردم شهرهای بزرگ درمان نمی‌کند، ‌آنقدر که پلیس سر چهارراه، ‌که یکی از قربانیان بالقوه آلودگی هوا به شمار می‌رود، ‌به خاطر تنفس روزانه دود اگزوز خودروها، ‌راهی بیمارستان شود و ریه‌اش دیگر جایی برای اکسیژنی که وصل شده به بینی‌اش، ‌نداشته باشد، ‌ایست قلبی و تمام.