نتایج جستجو: تلسکوپ

ناسا موافقت کرده اطلاعات علمی، تلسکوپ‌ها و سفینه‌های‌اش را با این کشور به اشتراک بگذارد. اما گفته شده اولین هدف این همکاری‌ها اکتشاف در سیاره مریخ خواهد بود.

دانش > نجوم - ساعت ۱۲:۰۶ ظهر امروز به وقت اردن، محمد شوکت عوده و همکارانش موفق شدند از هلال شوال در آسمان شهر امان، پایتخت اردن عکس برداری و آن را با پردازش رایانه ای آشکار کنند.

دانش > نجوم - ساعت ۱۲:۰۶ ظهر امروز به وقت اردن، محمد شوکت عوده و همکارانش موفق شدند از هلال شوال در آسمان شهر امان، پایتخت اردن عکس برداری و آن را با پردازش رایانه ای آشکار کنند.

دانش > نجوم - ساعت ۱۲:۰۶ ظهر امروز به وقت اردن، محمد شوکت عوده و همکارانش موفق شدند از هلال شوال در آسمان شهر امان، پایتخت اردن عکس برداری و آن را با پردازش رایانه ای آشکار کنند.

دانش > نجوم - ساعت ۱۲:۰۶ ظهر امروز به وقت اردن، محمد شوکت عوده و همکارانش موفق شدند از هلال شوال در آسمان شهر امان، پایتخت اردن عکس برداری و آن را با پردازش رایانه ای آشکار کنند.