نتایج جستجو: تفریح

جوانان روس در یک نوع تفریح جدید که آنرا بازی قطار نامیده اند، با اقدامات خطرناک خود قصد سرگرم کردن خودشان را دارند.

افتتاح مجموعه ورزشی شهید حاجی بابایی با حضور وزیران ورزش و آموزش و پرور