نتایج جستجو: ترجمه

حمید رسایی در تذکری با انتقاد از ترجمه متن توافقنامه ادعا کرد: ما متن انگلیسی را بررسی کرده‌ایم و از آنچه که تعریف می‌کنند در متن اصلی برجام وجود ندارد.

برای شارژ این اسکنر هم می توانید آن را به راحتی به یو اس بی لپ تاپ تان وصل کنید. این دستگاه فعلا در مراحل اولیه طراحی است و تنها کلمات انگلیسی را به چینی ترجمه می کند.