نتایج جستجو: تحریم

پس از سومین کمیسیون مشترک ایران و 1+5

معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از توافق بر سر ادامه همکاری ایران و قدرت‌های جهانی برای اطمینان دادن به شرکت‌های اقتصادی درباره‌ رفع تحریم‌ها خبر داد.

اقتصاد > اقتصاد کلان - کاسبان تحریم نمی خواهند مذاکرات ایران با ۱ + ۵ مسیر درست و منطقی خود را طی کند، زیرا منافعشان با عدم موفقیت این مذاکرات گره خورده است.

اقتصاد > اقتصاد کلان - کاسبان تحریم نمی خواهند مذاکرات ایران با ۱ + ۵ مسیر درست و منطقی خود را طی کند، زیرا منافعشان با عدم موفقیت این مذاکرات گره خورده است.