نتایج جستجو: بینی

بر اساس مطالعات انجام شده، میزان قدرت فرد در هنگام دست دادن در سن ۵۳ سالگی می تواند شاخصی برای پیش بینی خطر مرگ باشد.

کارشناسان اقتصادی افزایش تمایل سرمایه گذاران برای خرید طلا را عامل اصلی افزایش احتمالی قیمت ها در هفته آینده ارزیابی کرده اند.

می شود پیش بینی کرد که فردا نیم تای اول روزنامه های ورزشی به استقلال برسد اما امروز فعلا سوژه های خبری مهمتر از پرداختن به استقلال و اف سی سئول هستند

در این رقابت که هر پنج سال یک‌بار در این منطقه برگزار می‌شود، مردم سرتاسر جهان برای به دست آوردن عنوان دارنده بزرگترین بینی جهان در آن شرکت می‌کنند.