نتایج جستجو: بیماری های قلبی

کنجد نیز یکی دیگر از مواد غذایی طبیعی و مفیدی است که مصرف آن بسیار توصیه شده است زیرا دارای کلسیم بالایی است که برای ساختمان استخوان ها بسیار مفید و مؤثر می باشد.

رژیم غذایی افراد مختلف با یکدیگر متفاوت است و باید متناسب با سن آنها باشد. منوپوز(یائسگی) شامل تغییراتی است که نتیجه کاهش استروژن در بدن است و همه زنان به آن مبتلا می شوند.