نتایج جستجو: بنزین

رئیس‌جمهور با بیان اینکه در زمینه هسته‌ای که آقای ظریف بار مسئولیت سنگین ملی را به دوش کشیدند یکی از کارهای اصلی ما توهم زدایی بود، گفت: ظریف الان هم گاهی حرف های نیش‌دار را تحمل می‌کند. روحانی گفت: البته بعضی شعارهای پشت بلندگوها هم این توهم را بیشتر می کرد. عده ای برای خاموش کردن آتش ،آب و بنزین را اشتباه گرفتند.

مسئول روابط عمومی فرودگاه یاسوج گفت: باز بودن درب باک بنزین خلبان را مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه یاسوج کرد که این مشکل رفع و پرواز با موفقیت انجام شد.

رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت درباره کم‌فروشی بنزین در برخی جایگاه‌ها می گوید:«کارت بانکی می تواند جایگزین مطمئنی برای کارت های سوخت باشد.»

یک منبع آگاه با اشاره به تعیین نرخ دوم بنزین گفت:مجموعه صنعت نفت پس از بررسی های صورت گرفته به این جمع بندی رسید که نرخ سهمیه بنزین 1000 تومان در هر لیتر و نرخ دوم بنزین (قیمت بنزین آزاد) با اجرای طرح سهمیه بندی مجلس 1500 تومان در هر لیتر تعیین شود.

معاون وزیر نفت تشریح کرد

معاون وزیر نفت می‌گوید: وزیر نفت به دلیل تجربه‌های گذشته از دو نرخی شدن بنزین اکراه دارد و قطعاً هیأت دولت سهمیه پایه را طوری تعیین می‌کند که مردم مایل نباشند از بنزین نرخ دوم استفاده کنند.

افزایش قیمت بنزین و کاهش غیرمنتظره موجودی انباری نفت خام در آمریکا، قیمت ها را بالا برد.

تسنیم گزارش می دهد

به نظر می رسد دولت هنوز به افزایش قیمت بنزین به عنوان یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه خود چشم امید بسته است؛ از اینرو به تغییر شاخص افزایش قمیت بنزین از "قیمت های جهانی" به "تورم داخلی" فکر می کند.