نتایج جستجو: بعدی

این چاپگر، کفش را در سه قطعه مختلف چاپ می کند و کفش مانند پازل به هم متصل می شود؛ مشتری می تواند با سلیقه و خواسته خود کفش مورد علاقه اش را چاپ کند اما پس از ۴۰ ساعت می تواند کفش را بگیرد زیرا چاپ یک جفت کفش کامل ۴۰ ساعت طول می کشد.