نتایج جستجو: بانک ملت

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس از پرداخت بخشی از مطالبات نلو وینگادا و دستیارش کاروالیو خبر داد و ابراز امیدواری کرد دولت و بانک مرکزی با تخصیص ارز دولتی، باشگاه پرسپولیس رادر پرداخت مابقی این بدهی یاری کنند.