نتایج جستجو: باشگاه

نوازی که روز گذشته با درخواست باشگاه در تمرینات حاضر و گزینه اول هدایت استقلال برابر سپیدرود بود، با اعلام باشگاه از حضور در این سفر منع شد.