نتایج جستجو: بازنشستگی

صنعت بیمه نقش بسیار مهمی در نظم اجتماعی و شکل‌دادن به رفتار مسئولانه دارد. در مورد ساختمان‌های شهری نیز همین گزاره صادق است. حق بیمه ساختمانی که ضوابط ایمنی در برابر آتش یا در برابر تخریب را ندارد، آنقدر بالا می‌رود که صاحب ساختمان چاره‌ای جز رعایت آن ضوابط یا حتی تخریب ساختمان نخواهد داشت.

خبرهای خوبی در راه است

ورزشکاران حاضر در فرمول یک به میشائیل شوماخر بابت بازکردن صفحه اجتماعی خود تبریک و خوش‌آمد گفتند.