نتایج جستجو: بازداشت

سران ترکیه بیش از ۲۰۰۰ قاضی تُرک را به دلیل تلاش برای کودتا در این کشور برکنار و نزدیک به ۶۰۰ نظامی را نیز بازداشت کردند.

حمیدرضا سیاسی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تهران که امروز برای تفهیم اتهام به دادسرای فرهنگ و رسانه شعبه مربوط به جرائم ورزشی رفته بود، بازداشت شد.

روز گذشته ۶ بازیکن از جمله مهاجم یکی از تیم های مطرح کشور توسط شعبه شماره ۲ دادگاه اهواز به دلیل کارت معافیت جعلی بازداشت شدند.