نتایج جستجو: ایران و آرژانتین

مسئولان تیم ملی والیبال به دلیل همزمانی دیدار تیم های ایران و آرژانتین در مسابقات جهانی با چهلمین روز درگذشت مرحوم معدنی، از کمیته کنترل این مسابقات خواستند این دیدار با یک دقیقه سکوت آغاز شود.

اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.