نتایج جستجو: اندر

مردی می خواست تا یک طوطی سخنگو بخرد، طوطی های متعددی را دید و قیمت جوان‌ترین و زیباترینشان را پرسید...