نتایج جستجو: اعتراض

بازی های آسیایی ۲۰۱۴ - اینچئون؛

کادر فنی ووشوی ایران اعتراض خود را علیه داوری مسابقه سجادی با نماینده کره ارائه کردند که در نهایت هیچ نتیجه ای نداشت.