نتایج جستجو: اسپانیا

تمرینات عجیب برای آلکمار در اردوی اسپانیا

باشگاه آلکمار مثل تمام تیم های هلندی برای برپایی اردوی آماده سازی زمستانی ترجیح داد راهی جنوب اسپانیا شده و در شهر ماربلا اردو بزند.