نتایج جستجو: اسپانسر

معاون حقوقی وزارت ورزش گفت: هر کسی که حاضر است حمایتی که تاکنون اسپانسرها از سرخابی ها کرده اند را در همین سطح و نه بیشتر انجام دهد، جلو بیاید.