نتایج جستجو: اسماعیل حسن زاده

دیروز اظهارات طرفین و وکلایشان را شنیدیم و به این نتیجه رسیدیم که دستور موقت و محرومیت او را لغو کنیم. حالا هم دهنوی برای عقد قرارداد و تمرین و فعالیت فوتبالی مشکلی ندارد.