نتایج جستجو: استودیو

طی جدیدترین آگهی که شرکت EA در بخش موقعیت های شغلی خود داده است مشاهده می شود که این شرکت با استودیو Crytek Frankfurt که مسئول ساخت بازی Crysis ۲ بود درحال همکاری برای ساخت یک بازی جدید است.