نتایج جستجو: استان اردبیل

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بیشترین واحدهای آماده افتتاح در استان اردبیل و سمنان به ترتیب با شمار ۱۲ هزار و ۸۳۷ واحد و ۱۲ هزار و ۵۳۱ واحد ساخته شده است

حلق‌آویزی بیشترین آمار خود‌کشی‌ها را در استان اردبیل به خود اختصاص داده و در کنار آن مصرف قرص برنج شایع‌ترین شیوه خودکشی‌ها در این استان است.