نتایج جستجو: ابوالفضل پور عرب

ابوالفضل پورعرب، بازیگر محبوب سینماو تلویزیون در برنامه خندوانه از شایعات در موزرد هنرمندان و بازیگران گله کرد و گفت : همه گفتند که پور عرب معتاد است هیچ کس نگفت او سرطان دارد.