نتایج جستجو: آپارتمان

گوانژو: مرد چینی موفق شد پسربچه یک ساله ای را که از طبقه دوم آپارتمانی سقوط کرد در هوا بگیرد.

با وجود گرانی مسکن، بازار پیش فروش آپارتمان در شمال تهران داغ است به طوری‌که یک واحد آپارتمان با قیمت هر مترمربع ۲۴ میلیون تومان در این منطقه پیش فروش شده است.

در آپارتمان را پشست سرش قفل می‌کند. دامن مانتوش را بالا می‌گیرد و از پله‌ها پایین می‌رود. پروانه توی پاگرد چرخی می‌زند و روی یک جفت کفش مردانه، جلو در آپارتمان طبقه‌ی اول، می نشیند...