نتایج جستجو: آفریقای جنوبی

وزارت کار آمریکا سه‌شنبه(هفتم اکتبر) در گزارشی عنوان کرد سال گذشته حدود ۱۶۸ میلیون کودک پنج تا هفت ساله در ۱۴۰ کشور کار می‌کرده‌اند و تقریبا نیمی از آنان کارهای پرخطر داشته‌اند.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که هنوز وضعیتش برای همکاری یا جدایی از این تیم مشخص نشده است، به قرار گرفتن نام دستیار سابقش در گزینه های مربیگری این تیم واکنش نشان داد.

دانش > طبیعت - مارمولک آرمادیلوی حلقوی نوعی مارمولک زره پوش بومی صحراهای آفریقای جنوبی است که به خاطر شباهتش به آرمادیلو(گورکن زره پوش بومی برزیل) به این نام خوانده می شود.

دانش > طبیعت - مارمولک آرمادیلوی حلقوی نوعی مارمولک زره پوش بومی صحراهای آفریقای جنوبی است که به خاطر شباهتش به آرمادیلو(گورکن زره پوش بومی برزیل) به این نام خوانده می شود.

دانش > طبیعت - مارمولک آرمادیلوی حلقوی نوعی مارمولک زره پوش بومی صحراهای آفریقای جنوبی است که به خاطر شباهتش به آرمادیلو(گورکن زره پوش بومی برزیل) به این نام خوانده می شود.

دانش > طبیعت - مارمولک آرمادیلوی حلقوی نوعی مارمولک زره پوش بومی صحراهای آفریقای جنوبی است که به خاطر شباهتش به آرمادیلو(گورکن زره پوش بومی برزیل) به این نام خوانده می شود.

دانش > طبیعت - مارمولک آرمادیلوی حلقوی نوعی مارمولک زره پوش بومی صحراهای آفریقای جنوبی است که به خاطر شباهتش به آرمادیلو(گورکن زره پوش بومی برزیل) به این نام خوانده می شود.